Privacy en Cookie beleid

Privacy statement Bij-Zalme 
Bij-Zalme, gevestigd te Hulst aan de Frans van Waesberghestraat 7, 4561AB, is verantwoordelijk de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
Website: https://www.bij-zalme.nl
E-mailadres: bijzalme@gmail.com

Telefoonnummer: +31 6 38647133
KvK nummer: 86208462
BTW nummer: NL 004208164 B53
Bedrijfsadres: Frans van Waesberghestraat 7, 4561AB Hulst 


Wanneer je klant bent van de webshop kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren, zoals bescheven in deze Privacystatement. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bij-Zalme verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Geslacht 
- Voor- en Achternaam 
- Aders 
- Postcode
- Woonplaats 
- Land 
- Telefoonnummer 

- E-mailadres
- Wachtwoord 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van  hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlojke gegevens hebben verzalmeld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bijzalme@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. 
Bij-Zalme verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/ of reclamefolder 
- Het versturen van uw producten 


Geautomatiseerde besluitvorming 
Bij-Zalme neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienelijk) gevolgens kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bij-Zalme bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Naam:  2 jaar  de gegevens worden gewaard om geïnteresseerde te kunnen attenderen op nieuwe artikelen 


E-mailadres: 2 jaar  de gegevens worden gewaard om geïnteresseerde te kunnen attenderen op nieuwe artikelen 

Delen van persoonsgegevens met derden
Bij-Zalme verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging van vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bij-Zalme blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Bij-Zalme gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken ziin noodzakelijk voo de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmeleden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bij-Zalme en heeft u het rechrt op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bijzalme@gmail.com. 

Om er zeker van te zin n dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MZR (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit te bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Bij-Zalme wilt u er tevens op wijzen  dat u de mogelijkheid heeft om klachten in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Bij-Zalme neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via bijzalme@gmail.com 
 

Onze topmerken

openingstijden

Maandag  09:00 - 17:30 
Dinsdag  GESLOTEN 
Woensdag  09:00 - 17:30 
Donderdag  09:00 - 17:30 
Vrijdag  09:00 - 17:30 
Zaterdag  09:00 - 17:00 
Zondag  13:00 - 17:30 
   

Over ons

Bij-Zalme is een kleine dierenspeciaalzaak gespecialiseerd in natuurlijke voeding voor honden en katten. Wij zien dat huisdieren steeds meer een gezinslid worden en ook zo behandeld worden. Wij willen het beste voor onze huisdieren en dit is dan ook de hoofdreden van onze winkel. Wij wensen u van harte welkom op onze webshop en hopelijk vindt u de favoriete voeding, snacks en andere procuten voor uw viervoeter. 
 

Contact

Bij-Zalme 
Gentsestraat 2 
4561EJ Hulst 
+31 6 38647133
bijzalme@gmail.com
 

Alle bedragen zijn inclusief btw - Powered by CCV Shop software webshop

Is uw huisdier gek op Cookies?
Accepteer geselecteerde cookies